Kimnara乾

© Kimnara乾 | Powered by LOFTER
 

「命运是频率,频率体现能量的纯度,能量的纯度在于人心。」

评论